• Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego nr 3 w Warszawie.
  • Od 1990 roku pracownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Akademii Medycznej w Warszawie, dzisiejszego Uniwersytetu Medycznego.
  • Od roku 2008 członek Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
  • Aktywny udział w badaniach naukowych prowadzonych przez profesora Axelsson ze Szwecji.
  • Reprezentacja Polskiej Higienistki Stomatologicznej w cyklu prezentacji Higienistek Europy w niemieckim czasopiśmie Kwintesencja.
  • Demonstracja instruktażu higieny jamy ustnej w programie telewizyjnym „Klinika Zdrowego Człowieka”.
  • Aktywnie propaguje świadomość prozdrowotną higieny jamy ustnej wśród swoich pacjentów.
  • Czynny udział w szkoleniach przed i podyplomowych studentów Wydziału Lekarsko-dentystycznego


Back