Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2005 roku pracuje w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako asystent i wykładowca.

W trakcie studiów odbył praktyki zagraniczne w Dental Implant Cosmetic Dentistry w Atlantic City, USA. Uczestnik licznych kursów i konferencji naukowych.

Autor publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii stomatologicznej, szczególnie zainteresowany leczeniem implanto – protetycznym oraz technikami regeneracyjnymi kości. Posiadacz Certyfikatu Umiejętności w Dziedzinie Implantologii Stomatologicznej nadanego przez Kapitułę ds. Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Certfikat jest zgodny z rozporządzeniem Min.Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny z 2009 r.

W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Tematem pracy doktorskiej była „ Analiza porównawcza miejscowych metod pozabiegowej hipotermii po operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie.”

Prowadzi wykłady z zakresu implantologii, chirurgi stomatologicznej i endo chirurgii.

Jest członkiem OSIS EDI, EAO, IADR, PTCHiU i PTS.

 Back