• absolwent Akademii Medycznej w Łodzi,
 • od 1995 roku do chwili obecnej w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia Akademii Medycznej w Warszawaie, obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; adiunkt,
 • udział i zdanie egzaminu końcowego na kursie periodontologicznym w USA – Advanced Periodontology UCLA 1997.
 • 1998 rok – I stop. specjalizacji z chirurgii stomatologicznej,
 • 2001 rok – II stop. specjalizacji z chirurgii stomatologicznej,
 • 2001 rok – obrona doktoratu na Akademii Medycznej w Warszawie pt.: „Związki choroby przyzębia z ostrą niewydolnością wieńcową”,
 • 2008 – 2009 Curriculum Implantologiczne Uniwersytet im. J.W.Goethe Frankfurt/M
 • 2010 rok – specjalizacja z periodontologii,
 • 2005 – 2007 członek Państwowej Komisji Specjalizacyjnej z zakresu chirurgii stomatologicznej,
 • współautor kilku opracowań książkowych, wielu artykułów i publikacji m.in. w : Journal of Periodontology, Clinical Journal of Periodontology, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Czasopismo Stomatologiczne, Dental and Medical Problems,  Polish Journal of Environmental Studies, Kardilogia po Dyplomie, Kardioprofil i wielu innych.
 • członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, British Dental Association, Deutsche Gesellschaft fur Implantologie,
 • uczestnik i wykładowca na wielu konferencjach i kursach z zakresu chirurgii przyzębia i implantologii,
 • współautor filmów dydaktycznych dla studentów,
 • praktyka prywatna.


Back