• absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie
  • stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM w Warszawie (1991-1994)
  • 1997 roku ukończyła specjalizacja z ortodoncji na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Oslo w Norwegii (1997)
  • wykładowca z zakresu autotransplantacji zębów oraz leczenia zespołowego u pacjentów z chorobami przyzębia w Polsce i na świecie (od 2002)
  • pracownik naukowy w Zakładzie Ortodoncji na Wydziale Stomatologii, Uniwersytetu w Oslo (prowadziła badania naukowe dotyczące głównie autotransplantacji zębów z niezakończonym rozwojem korzenia)
  • nagroda Dewel Award za najlepszą publikację kliniczną dotyczącą artykułu o wynikach obserwacji długoterminowych autotransplantacji zębów (American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics)
  • Obrona tytułu doktora nauk medycznych (PhD) z zakresu ortodoncji na Uniwersytecie w Oslo (2003)
  • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Towarzystwa Ortodontów im. Edwarda H. Angle’a i Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego (AAO)
  • Prezydent-Elekt Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego na rok 2014 (kongres EOS)
  • stanowisko adiunkta w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadzenie prywatnej praktyki ortodontycznej w Warszawie


Back