Restoration of posterior implants using a ceramic material Cooperation: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz Prof. dr hab. n. med. Artur Kamiński (Centralny Bank Tkanek) Dr n. med. Elżbieta Urbanowska (Bank Komórek Macierzystych) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (EDI OSIS) Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo Twarzowej (PTCHJU) Department of Oral Surgery, Medical University of Warsaw

See more from::