Film pokazuje jak wykonać planowanie leczenia m. in. przesunąć tkanki twarde do planowanej pozycji wykorzystując przewidywaną linię profilu tkanek miękkich w programie Facad. Program służy do analizy cefalometrycznej oraz zaawansowanego planowania leczenia ortodontycznego z wizualizacją efektów leczenia po zabiegach chirurgicznych.

See more from::