Procedura przyklejenia zamka ortodontycznego do powierzchni zęba 23 w systemie niskiego tarcia (SWLF – Straight Wire Low Friction). Wprowadzenie łuku ortodontycznego w kaniule i slot zamków. Założenie ligatur elastycznych na środkowe skrzydełka zamków w celu uzyskania najmniejszego tarcia.

See more from::