Bone augmentation in lateral maxilla. Immediate augmentation / socket preservation using allogenic bone chips. Flap preparation. Application of autogenic stem cells with allogenic bone chips into postextraction socket and into buccal bone defect. Application of bone cementum, wound suturing. Cooperation: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz Prof. dr hab. n. med. Artur Kamiński (Centralny Bank Tkanek) Dr n. med. Elżbieta Urbanowska (Bank Komórek Macierzystych) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (EDI OSIS) Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo Twarzowej (PTCHJU) Department of Oral Surgery, Medical University of Warsaw

See more from::