Orthodontics - Movies

  • Categories

  • Producers

2011 Dec

Program FACAD – Planowanie leczenia

Film pokazuje jak wykonać planowanie leczenia m. in. przesunąć tkanki twarde do planowanej pozycji wykorzystując przewidywaną linię profilu tkanek miękkich…

Read More