Orthodontics - Movies

  • Categories

  • Producers

2011 Dec

Bonding orthodontic bracket on the tooth 23 and applying archwire

Procedura przyklejenia zamka ortodontycznego do powierzchni zęba 23 w systemie niskiego tarcia (SWLF – Straight Wire Low Friction). Wprowadzenie łuku…

Read More
2011 Dec

The software FACAD – Attach profile photo and match to ceph x-ray (7/9)

The software FACAD. This movie shows how to attach profile photo to tracing and match profile photo to ceph x-ray.…

Read More
2011 Dec

The software FACAD – Create soft tissue profile line (6/9)

The software FACAD. This movie shows how to create soft tissue line. This movie is 6th from 9.

Read More
2011 Dec

The software FACAD – Cephalometric analysis (3/9)

The software FACAD. This movie shows how to place markers (landmarks), using Zoom, and Brightness / Contrast tools, Cephalometric analysis…

Read More
2011 Dec

The software FACAD – Import a DICOM image file (1/9)

The software FACAD. This movie shows how to import a DICOM image file and open a new tracing. This movie…

Read More
2011 Dec

The software FACAD – Superimpose 2 tracings (8/9)

The software FACAD. This movie shows how to superimpose 2 tracings. This movie is 8th from 9.

Read More
2011 Dec

Program FACAD – Planowanie leczenia

Film pokazuje jak wykonać planowanie leczenia m. in. przesunąć tkanki twarde do planowanej pozycji wykorzystując przewidywaną linię profilu tkanek miękkich…

Read More