Orthodontics - Movies

  • Categories

  • Producers

2011 Dec

Oral hygiene during orthodontic treatment

Maintaining good oral hygiene is vitally important during orthodontic treatment, and is essential in preventing cavities, gingivitis, and periodontal disease.

Read More
2011 Dec

Multi TB – functional appliance

The MULTI-TB is a pre-fixed appliance suitable for children or adults 13 years, and older. Because it has no eruption…

Read More
2011 Dec

Bonding orthodontic bracket on the tooth 23 and applying archwire

Procedura przyklejenia zamka ortodontycznego do powierzchni zęba 23 w systemie niskiego tarcia (SWLF – Straight Wire Low Friction). Wprowadzenie łuku…

Read More
2011 Dec

The software FACAD – Attach profile photo and match to ceph x-ray (7/9)

The software FACAD. This movie shows how to attach profile photo to tracing and match profile photo to ceph x-ray.…

Read More
2011 Dec

The software FACAD – Create soft tissue profile line (6/9)

The software FACAD. This movie shows how to create soft tissue line. This movie is 6th from 9.

Read More
2011 Dec

The software FACAD – Cephalometric analysis (3/9)

The software FACAD. This movie shows how to place markers (landmarks), using Zoom, and Brightness / Contrast tools, Cephalometric analysis…

Read More
2011 Dec

The software FACAD – Import a DICOM image file (1/9)

The software FACAD. This movie shows how to import a DICOM image file and open a new tracing. This movie…

Read More
2011 Dec

The software FACAD – Superimpose 2 tracings (8/9)

The software FACAD. This movie shows how to superimpose 2 tracings. This movie is 8th from 9.

Read More
2011 Dec

Program FACAD – Planowanie leczenia

Film pokazuje jak wykonać planowanie leczenia m. in. przesunąć tkanki twarde do planowanej pozycji wykorzystując przewidywaną linię profilu tkanek miękkich…

Read More