Location
Wrocław, Poland

Lectures
Piotr Nagadowski

Organizer
Natrodent;

Price
650 zł

More info
http://courses.natrodent.pl/kursy/rozwiazywanie-problemow-okluzyjnych-za-pomoca-luku-twarzowego-i-artykulatoraprowadzacy-piotr-nagadowski


Map


Back

KURS

Rozwiązywanie problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora.
(I stopien artykulacji)

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy oraz techników, którzy chcą nabyć umiejętności wykorzystania łuku twarzowego oraz artykulatorów i dzięki temu udoskonalić swoja pracę (min. uniknąć korekt) w celu zapewnienia pacjentowi indywidualnie dopasowanej pracy.

Po szkoleniu każdy lekarz nabędzie umiejętności praktycznego wykorzystania łuku twarzowego do rejestracji relacji szczękowo-czaszkowej oraz rejestracji Centralnej Relacji i pobrania dynamicznych rejestratów indywidualnych pacjenta.

Technik zamontowania w artykulatorze modeli wg rejestracji indywidualnej oraz zaprogramowania artykulatora wg parametrów indywidualnych lub średnich .

Celem kursu jest ukierunkowanie na możliwość eliminacji przyczyn problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza i technika.

Za szkolenie lekarzom przyznawane jest 7 punktów edukacyjnych.

artykulator kurs -10:00 – Przywitanie, krótki wstęp

10:15 –Wykład teoretyczny:
zasady artykulacji, teoretyczne podstawy rejestracji parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych, sposoby rejestracji parametrów stawowych pacjenta (omówienie systemów analogowych i elektronicznych), przyczyny problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza dentysty i technika dentystycznego oraz sposoby ich eliminacji.

12.15 – Przerwa kawowa

12.30 – Praca praktyczna (część kliniczna):
rejestracja pacjenta łukiem twarzowym, Pobranie dynamicznych rejestracji indywidualnych pacjenta – katy Bennetta, kąt nachylenia toru drogi stawowej, Sliding guide- deprogramacja mięśni pacjenta, rejestracja Centralnej Relacji ? porównanie relacji zębowej i stawowej, pomiar wysokości zwarcia.

14.30 – Przerwa na lunch

15:15 – Praca praktyczna cd. (część laboratoryjna):
zamontowanie modeli gipsowych w artykulatorze wg rejestracji z łuku twarzowego i CR, porównanie montażu modeli wg rejestracji indywidualnej i wg parametrów średnich (teoria Bonvilla), analiza pierwszych kontaktów i ich usuwanie na modelach gipsowych, programowanie artykulatora wg indywidualnych parametrów stawowych.

18:15 – Dyskusja, zakończenie szkolenia