Location
Gdańsk, Poland

Lectures
Dr Giorgio Iodice

Organizer
GrandOrtho;

Price
1190 PLN

More info


Map


Back

Zakotwienie to przyjaciel lub wróg, z którym codziennie mamy do czynienia w praktyce klinicznej. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie zakotwienia, stosowanie i utrzymywanie go w czasie leczenia – to wszystko należy do kluczowych czynników powodzenia w leczeniu ortodontycznym. Przez lata ortodonci stosowali rozmaite aparaty, by zapewnić pożądane zakotwienie – ze zmiennym powodzeniem. Braki zębowe powodowały nieraz, że leczenie stawało się bardzo skomplikowane lub wręcz niemożliwe.
Wprowadzenie tymczasowych aparatów kotwiących – miniimplantów ortodontycznych zwanych również mikrośrubami (TAD) – bezpiecznych rozwiązań, prostych w zastosowaniu klinicznym, zrewolucjonizowało świat ortodoncji upraszczając terapie, które bez nich byłyby trudne do przeprowadzenia, bądź umożliwiając wykonanie rzeczy dotąd niemożliwych. Podobnie jak w przypadku innych innowacji, lekarz może odrzucić pomysł stosowania aparatów TAD jako trudny lub niepotrzebny. Niniejszy jednodniowy kurs ma za zadanie przedstawić zalety i wady tymczasowych aparatów kotwiących, ich parametry, proste procedury kliniczne, jak też ewentualne zagrożenia i powikłania. Naszym celem będzie poszerzenie wiedzy i zwiększenie przekonania do klinicznego zastosowania aparatów TAD poprzez analizę różnych sytuacji klinicznych.